6 ร า ศี สิ้นปีเตรียมร ว ย แม้ทนลำบากมาหลายปี จากนี้ชีวิตพบแต่ความรุ่งเรือง.

6 ร า ศี สิ้นปีเตรียมร ว ย แม้ทนลำบากมาหลายปี จากนี้ชีวิตพบแต่ความรุ่งเรือง
เมษผู้ที่เกิด.วันที่ 13 เมษายน 14 พฤษภาคม

เป็นปีที่การเงินโชคลาภจะได้มาอย่างไม่ค่อยตรงไปตรงมา นั่นหมายถึงการได้อะไรบางอย่างอย่างลับ ไม่ควรเปิดเผย หรือคนที่ให้ก็ไม่ค่อยอย า กให้มีใครรู้ หรือมีโชคมีด ว งจากธุรกิจสีเทา หรือจากการพนัน (ไม่แนะนำแต่แบบเบาก็เป็นพวกซื้อหวยหรือล็อตเตอรี่พอไหว) แต่อย่าไปคาดหวังหรือโลภมากเพราะก็มีโอกาสที่จะถูกหลอก ถูกโกงหรือถูกหักหลังจากความโลภได้ด้วยเหมือนกัน
มีนผู้ที่เกิด.วันที่ 16 มีนาคม – 12 เมษายน

เป็นปีที่โอกาสของโชคลาภจะมาพร้อมกับความสามารถ ความได้เปรียบของคุณเมื่อเทียบกับคนอื่น คือ คนทั่วไปถ้าทำหนึ่งจะได้หนึ่ง แต่สำหรับคุณในปีนี้ถ้าทำหนึ่งจะได้สอง ฉันใดฉันนั้น นั่นแปลว่าถ้าคุณไม่ทำก็เท่ากับไม่ได้อะไรเ ล ยเหมือนกัน เมื่อโอกาสมีจังหวะมีแสดงฝีมือให้เต็มที่โชคลาภจะตามมาเอง
กันย์ผู้ที่เกิด.วันที่ 17 กันย ายน – 16 ตุลาคม

ในขณะที่เ รื่ อ งการง า นที่ทำประจำดูจะช้า เนิบ เรื่อย แต่เ รื่ อ งการเงินที่ได้จากโชคลาภ และด ว งแล้ว คุณจะฉลาดเป็นกรด ทุกประสาทสัมผัสตื่นตัว คุณจะจมูกไวมากในเ รื่ อ งของผลประโยชน์ที่มาแบบได้เปล่า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งวิธีการที่ใช้ความเสน่หาและแผนการอันแยบยลจะถูกนำมาใช้อย่างถูกจังหวะและเวลา เรียกได้ว่าการสร้างโชคแบบใช้กึ๋นต้องยกให้ร า ศีกันย์เ ล ยทีเดียวปีนี้
กุมภ์ผู้ที่เกิด.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม

แม้ว่าปีนี้เ รื่ อ งหน้าที่การง า นและโอกาสงาม ต่าง นาคุณจะรุ่งมาก แต่ในเ รื่ อ งโชคลาภแล้วมักจะมาพร้อม กับการลงทุนลงแรงไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียไปเ ล ย จะนอนฝันกลางวันถึงลาภลอยนั้นอย่าหวัง แต่สิ่งที่คุณจะได้รับมาในปีนี้นั้นจะมีพอดีและพอเหมาะ และถ้าอย า กได้มาก ก็ต้องออกแรงมาก นั่นเอง
พฤษภผู้ที่เกิด.วันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

เป็นปีที่จะได้โชคลาภมาจากง า นเฉลิมฉลอง ง า นที่รวมคนห มู่มากแล้วประสบผลสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกันก็มักจะถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ ไพ่พระย ายมราชหมายถึงจะต้องยอมรับการพิจารณาตั ดสินจากผู้ใหญ่ ในการให้คุณให้โทษ แปลว่าต้องทำตัวดี หน่อยให้เข้าตากรรมการ ลาภผลถึงจะตามมา
ตุลย์ผู้ที่เกิด.วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

เป็นปีที่ปังมากทางด้านการเงิน มีโอกาสเงินเข้าหรือได้โชคได้ลาภจากทุกทิศทุกทาง แต่ทางหลัก มักจะได้จากสถานภาพหรือตำแหน่งหน้าที่การง า น ในขณะเดียวกันบางส่วนที่ได้ก็จะต้องบริหารแบ่งปันลูกน้องและทีมง า นเพื่อเป็นสินน้ำใจ น้ำพักน้ำแรงอีกด้วย เพื่อต่อยอดและซื้อใจกันในอนาคต จุดนี้คุณต้องบริหารให้ดีแบ่งไปแบ่งมาตัวเองไม่เหลืออะไรแถมยังเข้าเนื้ออีกด้วย