ถูกขังผอมจนเหลือ35กิโล “ต้อม รัชนีกร” หลังแต่งฝรั่ง

ถูกขังผอมจนเหลือ35กิโล “ต้อม รัชนีกร” หลังแต่งฝรั่ง

ถูกขังผอมจนเหลือ35กิโล “ต้อม รัชนีกร” หลังแต่งฝรั่ง

ถูกขังผอมจนเหลือ35กิโล “ต้อม รัชนีกร” หลังแต่งฝรั่ง

VDO