พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม

พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม

พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม

VDO พายุฤดูร้อนซัด แพเขื่อนสิรินธรล่ม