ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65

ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65

ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65

ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65

ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65

ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65

VDO: ปู่ 578#มาแปลกดับ 72#ปล่อยต่องวดบนล่างเน้นๆ#1/9/65